Logga Fromells VIP-Teknik AB
FOMELLS VIP-TEKNIK AB
- Er kompletta produktionspartner

Fromells är ett verkstadföretag som kombinerar yrkeskunnande och hög kvalitet med flexibilitet.

Certifiering

Fromells är certifierade för 3834-2 som omfattar tillverkning av produkter för Olja- & Gas-industri, tryckkärl och stålbyggnad.

Standarden har successivt fått ett allt större genomslag inom svetsande industrin och som referens i olika produktstandarder och regelverk. Standarden är strikt inriktad på svetsproduktion, men ej knutna till någon viss typ av produkter, och ställer omfattande krav på svetsprocessen. Fromells har under det senaste året bedrivit ett omfattande utvecklingsarbetet för att klara de uppställda kraven och vi gläds åt att vi möter dem och blivit godkända för 3834-2 (omfattande krav).

De områden standarden huvudsakligen inriktar sig mot är
  • Kontraktsgenomgång
  • Validering och kalibrering av svets- och mätutrustning
  • Spårbarhet på material
  • Styrning av svetsprocessen
  • Kvalificering av svetsande personal

Fromells har också sakkunnig kompetens för ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med stålkonstruktioner av normal art (TR-stål/N).
Med det avses stålkonstruktioner som normalt hänförs till utförandeklass EXC1 eller EXC2 enligt SS-EN1090-2 resp. utförandeklass GC enligt BSK07.

Fromells är certifierade för EN 1090 EXC2.
EN 1090 är en standard för bärande stålkonstruktioner (byggstål) och ett viktigt krav i den harmoniserade standarden är certifiering av fabrikens egen kontroll av tillverkningsprocessen.
Standarden har EN 3834 som grund men ställer tillkommande krav enligt byggnadsnormer.

Som en naturlig fortsättning på vår certifiering för EN 3834 samt EN 1090 har vi också kompletterat vår kompetens i företaget med IWS kompetens (International Welding Specialist) samt utbildning som svetssakkunnig.

NYHETER

2018-03-05

Pichano förvärvar Fromells VIP-Teknik AB

Pichano har idag tecknat avtal om förvärv av Fromells VIP-Teknik AB. Verksamheten har 25 anstaällda och bedrivs i verkstadslokaler om 4000 m2 på Svetsarvägen 4 i Timrå.

Läs mer »

2017-08-18

NY KANTPRESS

Fromells har investerat i en ny 4-axlig kantbock med ESA styrsystem 660

Läs mer »

2012-08-16

Fromells har blivit Certifierade för SS-EN 3834-2

"Kvalitet kan inte kontrolleras in i en produkt, den måste byggas in".

Läs mer »

Certifierade enligt EN 1090

Certifierade enligt EN 3384

Vi stödjer Barncancerfonden

FROMELLS VIP-teknik AB
Svetsarvägen 4, 861 36 TIMRÅ
Besöksadress: Svetsarv. 4, 861 36 TIMRÅ
Tel: +46 (0)60-67 12 20
Fax: +46 (0)60-67 12 49
E-post: info(a)fromells.se
En produktion av VIDVINKEL webb & teknik